Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 87

Trojani: Europees burgerschap en recht op bijstand


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20040087

07-09-2004 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2004:AR5180) zaaknummer: C-456/02

EU-burger rechtmatig verblijf sociale wetgeving - Belgische bestaansminimumuitkering

EU

EG-verdrag Art. 12Art. 18Art. 39Art. 43Art. 49