Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 83

opvang na een meeromvattende beschikking


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.F. Larsson

Archiefcode: RV20040083

14-10-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR6706) zaaknummer: 200403801/1

meeromvattende beschikking opvang

Opvang

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 45, lid 1(Wet Coa) Wet centraal orgaan opvang asielzoekers Art. 3