Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 78

exportverbod kinderbijslag geoorloofd


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20040078

17-09-2004 Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2004:AR2764) zaaknummer: 02/1912

discriminatie export uitkeringen sociale wetgeving - AKW

Sociale zekerheid

(AKW) Algemene kinderbijslagwet Art. 7(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 26ILO-verdrag 118 Art. 4.6