Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 57

aanvang AC-procedure


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20040057

15-11-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR6320) zaaknummer: 200405554/1

48-Uursprocedure

Procedure

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C3/12.1.3C3/12.2.1C3/12.2.3C5/20.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 69, lid 2Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 1.1, aanhef en onder fArt. 3.117 lid 1