Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 31

advies aan referent valt niet onder bereik beschikkingsbegrip Vw


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): W.L.M. Fleuren

Archiefcode: RV20040031

05-10-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR6707) zaaknummer: 200405821/1

beschikking MVV-procedure referentprocedure

Binnenkomst en reisdocumenten

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B1/1.1.4B1/1.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 72, lid 3Vriendschapsverdrag Nederland en Verenigde Staten WBV 2004/34