Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 17

geringe activiteiten onder repressief bewind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20040017

09-12-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR8487) zaaknummer: 200406021/1

binnenlands vluchtalternatief toegedichte politieke overtuiging

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:46(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C1/3.3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1