Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 7

ambtshalve toetsing


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20030007

24-04-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AF9367) zaaknummer: 200301523/1

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:69(Dublin I) Overeenkomst van Dublin Art. 11 lid 1