Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 67

hernieuwde inbewaringstelling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20030067

04-02-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AF6636) zaaknummer: 200205755/1

opheffing vreemdelingenbewaring

Bewaring

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 A5/6.2.4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59Art. 94, lid 2Grondwet Art. 15, lid 2