Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 50

Afzwakking harde lijn inzake artikel 4:6 Awb?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20030050

24-04-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AH9065) zaaknummer: 200300506/1

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C5/20.5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1