Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 49

Standaardoverwegingen inzake artikel 4:6 Awb


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20030049

04-04-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AF7223) zaaknummer: 200206882/1

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6Art. 8:1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31Art. 35Art. 69Vluchtelingenverdrag Art. 1(F)