Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 38

naturalisatie en gelegaliseerde geboorteakte


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20030038

05-06-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AL4885) zaaknummer: 200204055/2

buitenbehandelingstelling legalisatie naturalisatie verificatie

Nationaliteit

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:5 lid 1(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 7Circulaire legalisatie en verificatie van 23.11.1993 Art. 8:169