Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 18

meeromvattende beschikking en 3 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20030018

11-07-2003 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2003:AI1407) zaaknummer: AWB 02/17771

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 45, lid 1Vluchtelingenverdrag Art. 1(F)