Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 17

marginale toetsing en art. 13 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20030017

11-12-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AO2132) zaaknummer: 200305004/1

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C1/1.2C1/3.2C1/3.3.4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 28Art. 31Anti-folterverdrag Art. 3