Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 14

BMA rapportage


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20030014

20-11-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AN9434) zaaknummer: 200304889/1

onderzoeksplicht

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2(Dublin I) Overeenkomst van Dublin Art. 3 lid 4