Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 86


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20020086

20-09-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE9107) zaaknummer: 200200208/1

herhaalde aanvraag opvang

Opvang

Art. 4, lid 2(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(TBV 2001/24) Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire 2001/24 Art. 5