Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 83


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20020083

03-09-2002 Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2002:AG0035) zaaknummer: AWB 02/3470 WIK en AWB 02/3471

discriminatie Koppelingswet rechtmatig verblijf

Sociale zekerheid

(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 26(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 8, sub hWet inkomensvoorziening kunstenaars Art. 18

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen