Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 72


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. van Kalmthout

Archiefcode: RV20020072

27-09-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE9037) zaaknummer: 200204172/1

10-Dagentermijn vrije termijn

Bewaring

(PBW) Penitentiaire beginselenwet Art 1 sub tArt 15aArt 2, lid 1Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 5.4