Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 5


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20020005

08-05-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2001:AD4962) zaaknummer: AWB 01/9461

Asiel

Anti-folterverdrag Art. 3