Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 46


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20020046

17-04-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE1621) zaaknummer: 200103636/1

identiteit legalisatie naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 7Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap Art. 31, lid 5