Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 15


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20020015

06-11-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AF9774) zaaknummer: 200205002/1

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3