Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 55


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20010055

06-12-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AE0902) zaaknummer: 200105232/1

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:15Art. 7:1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 72, lid 1Art 79, lid 1Art 80