Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 47


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20010047

27-04-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AP5124) zaaknummer: 200003175/1

bijzondere omstandigheden naturalisatie naturalisatie weigeringsbevoegdheid

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 10Art. 9, lid 4