Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 46


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20010046

04-07-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200005756/1

legalisatie naturalisatie openbare orde: naturalisatie verificatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 9, lid 1