Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 21


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20010021

04-10-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD5951) zaaknummer: 200103863/1

aanmeldcentrum procesbeslissing

Asiel

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 37Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.111Art. 3.112