Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 12


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20010012

12-10-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD5964) zaaknummer: 200103977/1

ambtsbericht deskundigenadvies

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 42Art. 83