Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 47


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20000047

26-05-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2000:AN6458) zaaknummer: 199901951/1

naturalisatie

Nationaliteit

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 7:11(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 8, lid 1 sub d