Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 46


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20000046

16-03-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2000:AA5191) zaaknummer: 199901300/1

geboorteakte geboortebewijs legalisatie naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 7Art. 8Circulaire legalisatie en verificatie van 23.11.1993 Art. 16Circulaire van 08.05.1996 Art. 16