Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 10


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20000010

04-05-2000 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2000:AA5765) zaaknummer: AWB 99/11015, AWB 99/11066

Asiel