Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 1


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20000001

07-03-2000 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2000:AN6383) zaaknummer: 43844/98

asiel Dublin Onmenselijke behandeling

Asiel

(Dublin I) Overeenkomst van Dublin Art. 1(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3