Katern 97: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F. de Lange

Verschijning: december 2005

Archiefcode: AAK20055400

bedenkingenfuik bestrijdingsmiddel bestuurlijke lus BREF-documenten emissiehandel IPC luchtkwaliteit Mer planschade watertoets WRO

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening