Katern 73: Rechtseconomie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Verschijning: December 1999

Archiefcode: AAK19993704

aansprakelijkheid schade buiten overeenkomst contractvrijheid regulering elektriciteitsvoorziening standaardcontracten zwarte lijst

Metajuridica Rechtseconomie