Katern 101: Criminologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Zwanenburg

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AAK20065682

achterkant en voorkant strafrechtspraktijk aetiologische criminologie Rec strafrechtsociologische criminologie

Strafrecht en criminologie Criminologie