Ars Aequi september 2021


Het bestuursrecht functioneert niet goed. Michiel Scheltema pleit in het septembernummer van Ars Aequi voor de overstap van een meer formele naar een meer responsieve rechtsstaat, zodat het bestuursrecht de burger kan beschermen tegen de machtige overheid. Géza Orbán & Simon Aarts leggen uit dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) soms slechts placebo-effecten biedt, en niet altijd het gehoopte ‘panacee’ is voor alle (financiële) kwalen. Oftewel: bezint eer ge begint met de WHOA! En sporters doen met regelmaat een beroep op de civiele rechter om het regulerend handelen van hun sportbond te toetsen. Paul Verbruggen onderzoekt op basis van een systematische jurisprudentieanalyse hoe die rechterlijke toetsing vorm krijgt.

De lengte van bepaalde processtukken is sinds dit voorjaar niet meer de exclusieve zaak van de advocaat. Een aantal advocaten startte daarom een kort geding, dat, aldus Bert van Schaick, het belang van rechterlijke macht, advocatuur en rechtzoekende niet dient. Sanne Boekema bekijkt in dit nummer hoe de uithuisplaatsing van pasgeborenen in Nederland juridisch wordt onderbouwd en in hoeverre dit aansluit op de jurisprudentie van het EHRM.

Verder schrijft Johannes Bijlsma in de Rode Draad ‘Recht & Geest’ over ‘Twee concepten van psychische stoornis, twee maatstaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen’. Op de Blauwe Pagina’s over ‘Spraakmakende zaken’ behandelt Sjoerd Claessens de Torresi-zaak, over de wederzijdse erkenning van de beroepskwalificatie van advocaten. Tot slot zijn er twee nieuwe rubrieken. In ‘Recht in beeld’ werkt Ars Aequi samen met Patroon Legal Design om complexe juridische materie op een visuele manier helder uit te leggen. De eerste aflevering gaat over Zalco, pandrechten en vermenging. En we starten met een nieuwe column, ‘Romeinen’, waarin Egbert Koops en Jelle Jansen het leven en werk van bekende juristen beschrijven, te beginnen met zwemliefhebber Gaius Trebatius Testa. Veel leesplezier!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: september 2021

ISSN: 22125205