Ars Aequi September 2019


De gemeente Borsele verzorgt leerlingenvervoer, maar de Hoge Raad besliste dat de gemeente geen aftrek van voorbelasting en ook geen btw-compensatie toekomt. Lennart van Verseveld bespreekt in zijn studentartikel of de Hoge Raad terecht tot dit oordeel is gekomen.
Verder in dit goedgevulde nummer: Rob van Gestel & Marc Loth menen dat ‘public interest litigation’ democratische waarborgen niet doorkruist, maar juist een uitdrukking van democratische legitimatie is. Willem Loof onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Emilia Steendam Visser & Elbert de Jong schijnen hun licht op de mogelijkheden voor (al dan niet inmiddels volwassen) kinderen om hun ouders aansprakelijk te stellen voor door sharenting geleden schade.
Marnix Snel & Jan Vranken nemen gefinancierd rechtswetenschappelijk onderzoek onder de loep. André Nuytinck heeft een overzicht gemaakt van veelgemaakte fouten en aandachtspunten in scriptie (studenten, doe hier uw voordeel mee!) en voor de Rode Draad ‘Toegang tot het recht’ schreef Marishka Neekilappillai een bijdrage over het Netherlands Commercial Court. In een nieuwe rubriek, Voortschrijdend inzicht, kijken doctores terug op hun gezaghebbende proefschrift en wat daarna kwam; Jaap de Hullu trapt af. Nieuw is ook de column Vijf minuten rechtsfilosofie, waarin Harm Kloosterhuis en Carel Smith ons meenemen op speurtochten langs de gemeenplaatsen van het recht.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: september 2019

ISSN: 22125205