Ars Aequi september 2016


Ars Aequi start het nieuwe collegejaar met een extra dik en gevarieerd nummer.
 
Paul Post schrijft in zijn studentartikel over de Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie. Het zwaartepunt in deze cruciale procedure is vande Europese Raad naar het Europees Parlement verschoven, terwijl er in de Verdragstekst geen significante wijziging heeft plaatsgevonden. Hoe kan dit?
 
Verder: Emil Verheul betoogt dat de rol van de legitimatieleer voor het huidige recht is uitgespeeld, Wouter Hins kijkt  naar de verhouding tussen de publieke omroep en de machthebbers, Marcel Brus onderzoekt de juridische betekenis van het klimaatakkoord van Parijs en Daniëlla Dam-de Jong verkent de volkenrechtelijke grenzen aan het optreden tegen IS op Syrisch grondgebied.
 
Speciaal voor de nieuwe lichting rechtenstudenten heeft Kees Schuyt een amuse geschreven over plagiëren, en Harm Kloosterhuis legt uit waar juridische argumentatie de mist in kan gaan. In een bijdrage over haar proefschrift gaat Charlotte Spierings in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming geven voor het gebruik van cookies. Verder kunt u in dit nummer het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015 lezen, en een verslag van het symposium dat de Hoge Raad en Ars Aequi organiseerden naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’.
 
En dan zijn er natuurlijk nog de vaste rubrieken: in de Rode Draad van deze maand besteedt Thomas Spijkerboer aandacht aan de positie van LHBT-vluchtelingen in Nederland en Alex Geert Castermans schrijft over de Bijzondere Bepaling van de maand, artikel 6:230u BW. Tot slot zijn er annotaties van Harriët Schelhaas, Reinout Wibier, Bert Marseille, Elies van Sliedregt, Dick van Engelen en Arthur Hartkamp, een wetgevingsbijdrage van Margaret Abels over het spreekrecht van slachtoffers en columns van Ewoud Hondius en Marjoleine Zieck. Veel leesplezier gewenst!
 

Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: september 2016

ISSN: 2212-5205