Ars Aequi september 2015


Ars Aequi opent het collegejaar met twee studentartikelen. Victor van Campen onderzoekt wat de gevolgen zijn voor benadeelden als het OM fraudezaken afdoet door transacties en strafbeschikkingen. In het artikel van Bas Keizers staat de vraag centraal of de curator de bevoegdheid dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen niet na te komen.
 
Kritiek op de bestuursrechtspraak is in dit nummer luid en duidelijk te horen in de opinie 'Toga's aan de kapstok!' van Twan Tak, en in de allerlaatste Ars Aequi-noot van Leo Damen, waarin hij terugkijkt op de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak van de afgelopen 20+ jaar.
 
Verder onder andere in dit nummer: het aansprakelijkheidsrecht als lapmiddel voor sociale onrust, de (niet-)toetreding van de EU tot het EVRM, een 'college' arrest-lezen en het nut van een subdiscipline Film & Recht. In de Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad' schrijft Chantal Mak over de Hoge Raad als Europese civiele rechter en in Bouwstenen van het recht vertelt Jan Lokin over het Reichskammergericht.
 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: September 2015

ISSN: 2212-5205