Ars Aequi september 2014


Ars Aequi opent het nieuwe collegejaar met twee studentartikelen. Matthijs Timmer legt in zijn artikel uit waarom het verstandig is van het voorzorgsbeginsel een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur te maken. Thijs Beumers en Martijn Hekkenberg maakten deel uit van een groep Leidse studenten die getuigenverklaringen in het VN-onderzoek naar de dood van secretaris-generaal van de VN Dag Hammarskjöld in 1961 hebben onderzocht. In dit nummer schrijven zij over hun ervaringen en conclusies.

Verder in het septembernummer onder andere: drones in je achtertuin, de Verklaring omtrent het gedrag, wat vraagt de rechtenstudie van studenten, de haalbaarheid van het wettelijk verbieden van vleesconsumptie en nog veel, veel meer.

Tot slot: op 17 juli 2014 kwam Willem Witteveen met zijn vrouw en dochter op tragische wijze om het leven bij de vliegramp boven Oekraïne. Hij was van 1991 tot 2009 contacthoogleraar van Ars Aequi aan de Universiteit van Tilburg. Zijn promovendi Maria IJzermans en Jobien Monster herdenken in dit nummer hun leermeester.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: september 2014

ISSN: 2212-5205