Ars Aequi september 2013


Massavorderingen komen regelmatig voor. Bekende voorbeelden zijn de DES-kwestie en de Dexia-zaak. Een instrument om deze zaken, waarin een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding tegelijkertijd wordt behandeld, efficiënt af te handelen, is de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Carla Klaassen bespreekt in dit nummer de recente wijzigingen van de WCAM en de gevolgen daarvan.

Verder staan we stil bij enkele zaken die de laatste tijd veel media-aandacht hebben gekregen, zoals de grensrechterzaak (Dorris de Vocht) en de Wet openbaarheid van bestuur, die gevoelig blijkt voor misbruik (Eric Daalder en de annotatie van Leo Damen). Peter C. Schouten schrijft over de nadelen die kunnen kleven aan aandacht in de (sociale) media voor strafzaken.

Daarnaast is er aandacht voor de praktische kant van de juridische wereld. Waar moet je bijvoorbeeld op letten als je een contract opstelt? Daan Beenders en Jan-Willem Meijer beantwoorden deze vraag in een bijdrage over hun boeiende werk als contractsjuristen. De valkuilen die je bij het schrijven van een onderzoeksverslag kunt tegenkomen worden door Bertjan Wolthuis op een rij gezet. Een hint: de Hoge Raad heeft niet altijd gelijk!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: september 2013

ISSN: 2212-5205