Ars Aequi oktober 2022


In het oktobernummer van Ars Aequi schrijft Tessa van der Rijst over de rol van het zwijgen of verklaren van de verdachte in de bewijsconstructie van diefstal. In het kader van haar proefschriftonderzoek vergelijkt zij dit met het zwijgen van verdachten van witwassen. In haar Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft de ABRvS een nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel uitgezet. Herman Bröring schrijft over de betekenis van de koerswijziging voor het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht. Diana de Wolff gaat in dit nummer in op diverse actuele thema’s rond het verschoningsrecht van advocaten, zoals (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de geruchtmakende Box-zaak.

Kim van der Kraats & Mascha Schoenaker staan in het oktobernummer stil bij de redenen om een mondelinge uitspraak na te streven dan wel ervan af te zien en de praktische vragen wanneer en hoe die mondelinge uitspraak kan worden gedaan. De verwachting is dat het fenomeen doxing strafbaar wordt gesteld. Joost Nan & Bart Schermer betogen dat er een goed afgebakende en heldere strafbaarstelling moet komen. Mede naar aanleiding van een Tilburgse promotie, waarbij het doctoraat in eerste aanleg werd geweigerd vanwege een beweerdelijk ondermaatse verdediging, onderzoekt Rob van Gestel de rol van de openbare verdediging bij promoties.

In het staatsnoodrechtdebat wordt een onjuist begrip van de toepassingscriteria van het staatsnoodrecht gebruikt, met als mogelijk gevolg dat toekomstige noodwetgeving het staatsnoodrecht complexer maakt. Samantha Daniëls legt in uit hoe het beter kan. Wie nog meer wil weten over de modernisering van het staatsnoodrecht, kan terecht bij de Rode Draad-bijdrage van Jasper Doomen. Op de Blauwe Pagina’s over Rechtsheld(inn)en schrijft Ronald Tinnevelt over Martha Nussbaum, hoogleraar recht en ethiek aan The University of Chicago, die in haar werk en handelen toont hoe de filosofie relevant kan zijn voor rechtswetenschap en rechtspraktijk. Dit en nog veel meer is te vinden in het oktobernummer van Ars Aequi!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: oktober 2022

ISSN: 22125205