Ars Aequi oktober 2021


In dit nummer schrijft Guido Eerenberg over golddiggers in het afstammingsrecht, het verlaten van de wettelijke termijn in artikel 1:205 lid 4 BW en een betere toetsing van het bestaan van family life. Ook over ‘life’, meer precies het recht op leven, stelt Thomas Mertens vragen, zoals: is recht op leven als andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het van een andere orde? Wat impliceert dat recht? Wie gaat erover?

In het begin van dit jaar maakte de GameStop-saga duidelijk hoe invloedrijk particuliere beleggers zijn geworden. Nick Campuzano bekijkt of deze particuliere beleggers eerlijk hebben meegespeeld, of dat hier sprake was van marktmanipulatie. De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘conclusie’. Raymond Schlössels gaat aan de hand van de tot op heden genomen conclusies in op de vraag of de verwachtingen zijn uitgekomen. Sinds 1959 roepen de VN bepaalde jaren uit als ‘themajaren’ – zo is 2021 het Internationaal Jaar van Groente en Fruit. Eva te Dorsthorst schrijft in over de geschiedenis en de impact van dit soft-law-instrument.

Op de blauwe pagina’s over ‘Spraakmakende zaken’ bespreekt Sigrid Hemels het arrest English Bridge Union, dat het HvJ EU velde en dat draaide om de vraag of denksporten sporten zijn. En in de Rode Draad ‘Recht en Geest’ schrijft Marlou Overheul over het vereiste van ‘geestelijk letsel’ bij de vergoeding van immateriële schade. Is voor het aannemen van ‘geestelijk letsel’ vereist dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld? Verder komen in dit nummer onder andere deepfakes, een veearts en zelfrijdende auto’s voorbij. Voor ieder wat wils dus!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: oktober 2021

ISSN: 22125205