Ars Aequi oktober 2018


Het medisch beroepsgeheim reikt over de dood heen, zo wordt algemeen aangenomen. Dit leidt echter tot een veelheid aan juridische dilemma’s. Wilma Duijst en Eveline Thoonen belichten deze dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken.

Daarnaast legt Esther Huiskers-Stoop in dit nummer uit hoe de fiscale ruling juridisch gekwalificeerd kan worden, wie eraan gebonden zijn en welke rechtsbescherming de kwalificatie biedt. Ton Duijkersloot onderzoekt of rechtspraak van het EHRM en HvJ EU van het Nederlandse una-via-stelsel een doodlopende weg maakt. Verder onderwerpt Cedric Ryngaert de Wet ter Bescherming Koopvaardij, die private gewapende beveiliging op koopvaardijschepen mogelijk maakt, aan een uitgebreide beschouwing.

Altijd al advocaat willen worden? Lees eerst even de amuse van Willemijn Roozendaal, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En als je plannen hebt om rechter-plaatsvervanger te worden, is de perspectiefbijdrage van Frank Herreveld een eye-opener. In de Rode draad ‘Kansen & risico’s’ trekt Jan van Dunné ten strijde voor de omkeringsregeling en op de blauwe pagina’s hebben we deze maand een mooie bijdrage van Cees Maris over rechtvaardigheid in de ogen van John Rawls. Uiteraard is dat nog lang niet alles, maar dat kun je zelf lezen in het oktobernummer.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: oktober 2018