Ars Aequi oktober 2016


In dit oktobernummer laat Jouke Tegelaar, in een artikel gebaseerd op haar scriptie, zien dat het Europeesrechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid kan dienen als grondslag voor financiëletoezichthoudersaansprakelijkheid. Zij concludeert dat de Duitse en de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking van financiële toezichthouders met dit beginsel in strijd zijn.

Johannes Bijlsma beschrijft de ontwikkeling dat in strafzaken tegen Syriëgangers steeds vaker gedragsdeskundigen worden ingeschakeld. Daarnaast werpen we een blik op verschillende buitenlandse rechtssystemen: het onlangs hervormde Franse verbintenissenrecht (door Jan Smits & Caroline Calomme), het Japanse strafrecht (door Erik Herber) en het Amerikaanse Supreme Court, en dan met name de in februari overleden en zeer markante Justice Antonin Scalia (door Joost Sillen).

En verder: Maurice Adams bekijkt het Jaarverslag van de Raad van State door een temporele bril, Marjolein Cupido bespreekt het boek (en bijzondere project) "Het proces tegen Wilhelm II", in de Rode draad van deze maand belicht Marjolein van den Brink de ontwikkelingen rond sekseregistratie en Jelle Jansen schrijft over de Bijzondere bepaling die in 1961 in Engeland en Wales een eind maakte aan de strafbaarheid van zelfmoord. Uiteraard is dat nog lang niet alles, maar dat kunt u zelf lezen in het oktobernummer.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: Oktober 2016

ISSN: 2212-5205