Ars Aequi oktober 2015


Studente Dorsa Mohammadi onderzoekt in dit nummer welk recht op opvang uitgeprocedeerde vreemdelingen volgens het internationale recht hebben, en stelt in het verlengde daarvan de vraag of het voorgenomen stopzetten van de bed-, bad- en broodregeling houdbaar is in het licht van het internationale recht.

Verder in dit extra dikke nummer: Anke Feenstra en Reinder de Jong schrijven over de strafaangifte van de president van het Hof Arnhem-Leeuwarden tegen het ministerie van Financiën, Masuma Shahid bekijkt de Duitse tolwet door een Europeesrechtelijke bril en de 403-verklaring wordt uitgelegd naar aanleiding van het arrest Bia Beheer door Reinout Wibier. Maarten de Wilde doet in zijn proefschriftbijdrage een suggestie voor een hervorming van de winstbelasting: de Corporate Tax 2.0. Over het indrukwekkende werk van de in juni overleden Hans Nieuwenhuis schrijven elf van zijn collega's van de Leidse universiteit.

Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet. In de amuse beschouwt Maartje van der Woude het straf(proces)recht als wapen in de strijd tegen terrorisme. In de Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad' maken Ivo Giesen en Marlou Overheul de balans op na (bijna) 3 jaar Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, in 'Bouwstenen van het recht' schrijft Laurent Waelkens over het prachtige Hof van Savoye in Mechelen, er zijn zes annotaties en een wetgevingsbijdrage over de Uitvoeringswet Verordening erfrecht.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: oktober 2015

ISSN: 2212-5205