Ars Aequi oktober 2012


Deze maand begeven we ons eerst in het politieke landschap. Wie denkt dat de transparantie van de financiering van politieke partijen in Nederland op dit moment goed geregeld is, zit ernaast. Nu bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat overheidsinvloed gekocht wordt. Hierin moet binnenkort verandering komen door het wetsvoorstel financiering politieke partijen, waarover Remco Nehmelman in dit nummer schrijft.

Metajuridische onderwerpen hebben deze maand de overhand in Ars Aequi. Jaap Hage en Hester van der Kaaij bespreken een theorie over rechtshandelingen als taalhandelingen die een beter inzicht kan geven in de werking van rechtshandelingen in ons rechtssysteem, Pauline Westerman onderzoekt of het schrappen van regels ook daadwerkelijk leidt tot meer vrijheid en Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht voor metajuridica in het juridisch curriculum. Ze gebruikt hierbij ter illustratie de arbeidssituatie van dienstbodes in enkele Arabische landen.

Verder belicht Henk Snijders in de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ de aanwezigheid van redelijkheid en billijkheid in het oud en het nieuw BW en zijn er twee bijdragen over de aansprakelijkheid van bestuurders in de Fortis-zaak: een opiniestuk van Loes Lennarts en Simone de Valk en een annotatie van Theo Raaijmakers.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: oktober 2012

ISSN: 2212-5205