Ars Aequi november 2021


In het novembernummer van Ars Aequi bekijkt Jasper Verstappen non-fungible tokens als doorontwikkeling van blockchaintechnologie en in hoeverre deze nieuwsoortige objecten binnen de sferen van het vermogensrecht en auteursrecht vallen. Weet je niet goed wat blockchain is? Geen nood, Eric Tjong Tjin Tai legt in hetzelfde nummer uit hoe blockchaintechnologie werkt, en ook wat de betekenis van die technologie is voor het contractenrecht.

Het bestuursrecht staat sinds de toeslagenaffaire volop in de belangstelling. Lukas van den Berge onderzoekt hoe het nu verder moet met het bestuursrecht en gaat daarbij in op het rechtskarakter van het bestuursrecht. Renée van Schoonhoven belicht in haar artikel ‘Recht op onderwijs en het onderwijsrecht’ twee nieuwe tendensen in het onderwijsrecht: de veranderende invulling van de ‘vrijheid van richting’ van bijzondere scholen, en het recht op onderwijs. En Hugo de Groot weet al 400 jaar te ontsnappen aan de vergetelheid. Janwillem Oosterhuis behandelt in zijn artikel Grotius’ werk en de politieke en religieuze rol die hij speelde in een cruciale tijd voor de ontwikkeling van Nederland.

De Rode Draad ‘Recht en Geest’ van deze maand gaat over misbruik van omstandigheden in het erfrecht. Rik de Jonge pleit voor het erkennen van misbruik van omstandigheden als vernietigingsgrond voor uiterste wilsbeschikkingen en doet een suggestie hoe een dergelijk stelsel gestalte kan krijgen. Op de Blauwe Pagina’s over spraakmakende zaken bespreekt Jaap de Hullu ‘Een kleine, wonderlijke zaak, bij rustige beschouwing steeds rijker aan juridische punten’: Melk en water. Uiteraard is dat nog lang niet alles. Veel leesplezier!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: november 2021

ISSN: 22125205