Ars Aequi november 2018


In dit overwegend publiekrechtelijke nummer brengen Michiel Luchtman en Rob Widdershoven de belangrijkste ontwikkelingen van de europeaniseringsdrift van het Nederlandse strafrecht in kaart. Rolf Ortlep beantwoordt de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit is.

Verder plaatst Joeri Bemelmans kanttekeningen bij de voorgestelde aanwezigheidsplicht voor voorlopig gehechten en Eddy Bauw neemt het e-Court – door sommigen ook wel ‘robotrechter’ genoemd – onder de loep. ‘Computer says no’ is een bekend zinnetje uit een Britse comedyserie, maar als een overheidscomputer nee zegt tegen een burger, zijn de gevolgen verre van grappig, zoals Marlies van Eck in haar proefschriftbijdrage uitlegt. Anna Berlee onderzocht voor haar proefschrift de soms moeilijke relatie tussen openbare registers en gegevensbescherming.

‘Het inschatten van recidivegevaar is noodzakelijk voor een scala aan sancties in het strafrecht. In de Rode Draad ‘Kansen en risico’s’ geven Sanne Struijk en Michiel van der Wolf een overzicht van de sancties waar het om draait en hoe deze gevaasinschatting juridisch is ingebed. Op de Blauwe Pagina’s schrijft Nicholas Vrousalis over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van het ‘non-bullshit Marxism’. Gerard van Solinge herdenkt in dit nummer ondernemingsrechticoon Sjef Maeijer. Martijn Polak schrijft over de vreugde die schrijven hem brengt. Ook zijn er annotaties bij Intergamma, Louboutin/Van Haren en het ook voor het Nederlandse belastingrecht interessante NN A/S v. Skatteministeriet, en dat is nog niet alles, maar dat mag u zelf ontdekken.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: November 2018

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen