Ars Aequi november 2014


In dit nummer onderzoeken Ellen Gijselaar, Rianka Rijnhout en Jessy Emaus wat de juridische verantwoordelijkheid is van de NAM ten aanzien van Groningse inwoners die schade lijden door aardbevingen. Hierbij beperken zij zich niet alleen tot het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, maar zij betrekken ook rechtspraak van het EHRM.

Jan Bouwman gaat in op de discussies rondom het fiscale karakter van vermogensverstrekkingen. Hij doet dit aan de hand van twee arresten, het Bankensyndicaat-arrest en het RPS-arrest

Verder in dit nummer: Robert Jansen bekijkt het recht door de ogen van de tv-kijker, Bénédicte Fauvarque-Cosson pleit voor meer rechtsvergelijking in Europa, Maartje Krabbe geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen, in de Rode Draad een bijdrage over maatschappelijk verantwoord ondernemen door multinationale levensmiddelenbedrijven, onze redactie interviewde Fatou Bensouda (de aanklager bij het Internationaal Strafhof), Ewoud Hondius geeft tips voor boeken die geschikt zijn als sinterklaasgeschenk, Jelle Jansen schrijft over een boek dat dat zeker niet is, en er zijn diverse annotaties bij spraakmakende rechtszaken, zoals de zaak Martijn.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: november 2014

ISSN: 2212-5205