Ars Aequi november 2013


De Veiligheidsraad van de VN heeft diverse sanctieregimes ingesteld om bepaalde bedreigingen van de vrede en veiligheid aan te pakken, zoals het Al-Qaeda-regime. Het gebrek aan rechtsbescherming voor individuen tegen wie dit regime gericht is leidde echter tot kritiek, en tot de oprichting van het instituut van de VN-Ombudspersoon. Recente voorstellen om het mandaat van de Ombudspersoon uit te breiden naar andere regimes lijken door het nieuwste Kadi-arrest echter op een laag pitje te worden gezet, zo schrijft Larissa van den Herik.

Een gedwongen tongzoen kan niet als verkrachting worden aangemerkt, oordeelde de Hoge Raad op 12 maart 2013. Marius Duker gaat aan de hand van dit arrest in op het fair labelling-beginsel en Klaas Rozemond annoteert de uitspraak.

Verder besteden we onder andere aandacht aan transparantie in de rechtspraak (Rick Verschoof), de reputatie van Nederland als belastingparadijs (Gerard Meussen), de legitieme portie (Boudewijn Sirks), herverpanding (Kasper Krzemiński), wetgevingsbevelen in het civiele en bestuursprocesrecht (Geerten Boogaard) en het werk van een overheidsjurist (Lester von Meijenfeldt).

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: november 2013

ISSN: 2212-5205