Ars Aequi mei 2021


We openen het meinummer met een studentartikel, waarin Fleur Westenend betoogt dat het onderscheid dat tussen de modelrechtelijke en de merkenrechtelijke techniekrestrictie wordt gemaakt niet nodig is, omdat de aard van beide techniekrestricties hetzelfde is. Mogelijkheden om de wet te verbeteren zijn te vinden in de artikelen van Jan Ekelmans, die drie makkelijke mogelijkheden noemt om het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht evenwichtiger te maken, en van Nadja Jungmann & Tamara Madern, die opmerken dat in de nieuwe wetgeving om schuldenproblematiek aan te pakken het nog ontbreekt aan een manier om problematische schulden te voorkómen. Zij pleiten daarom voor een andere invulling van betalingsregelingen.

Verder is er in dit nummer aandacht voor het werk van rechters. Jurriaan de Haan werpt een kritische blik op de praktijk die bij rechters lijkt te bestaan om zaken te gemakkelijk af te doen op de stelplicht, en doet suggesties voor verbetering. Rob van der Hulle legt uit waarom Donald Trump onterecht ervan uitging dat conservatieve Amerikaanse rechters hem wel de overwinning zouden bezorgen in de talrijke rechtszaken die hij na de presidentsverkiezingen van 2020 aanspande. En waar naar tunnelvisie in de opsporing en vervolging veel onderzoek is gedaan, geldt dat niet voor tunnelvisie bij rechters. Enide Maegherman & Robert Horselenberg zetten in het meinummer een eerste stap om daar structureel naar te kijken. Problemen in opsporing en vervolging staan juist centraal in het artikel van Marianne Lochs, over middelen die worden ingezet tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Zeker op het vlak van transparantie en toetsbaarheid valt er nog genoeg te verbeteren.

Examinandi maken nauwelijks gebruik van de voor hen gecreërde beroepsmogelijkheden en bij beroepscolleges ontbreekt het nogal eens aan compassie, aldus Henk van Berkel. Hij noemt schrijnende voorbeelden en pleit voor verbetering. Werner Somers promoveerde in november met het proefschrift ‘De staat van Taiwan. Een volkenrechtelijke analyse’. Hij vertelt over zijn onderzoek en de roerige geschiedenis van China en Taiwan. In de Rode Draad ‘Recht & Geest’ gaat Johan Legemaate in op de juridische aspecten van euthanasie voor psychiatrisch patiënten en wegens ‘voltooid leven’ en op de Blauwe Pagina’s over ‘Spraakmakende zaken’ vertelt Lize Glas over de uitspraak Burmych, waar het EHRM in één klap 12.143 zaken besliste. Dan nog een feestelijke noot om mee af te sluiten: de Ars Aequi-prijs 2020 is gewonnen door Yannou Tamis! Het juryrapport lees je in het meinummer van Ars Aequi.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: mei 2021

ISSN: 22125205

Mei 2021