Ars Aequi mei 2020


We openen dit meinummer met een studentartikel van Yannou Tamis. Hij onderzoekt verschillende democratieconcepties en presenteert zijn eigen inclusieve, zichzelf corrigerende variant. Jelle Jansen zoekt naar schatten in het Romeinse recht in zijn artikel over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak. En nu de wenselijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties onderwerp van discussie is, vraagt Senna Kerssies zich af hoe het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties moet worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie.

Paul Bovend’Eert neemt belangenverstrengeling en lobbyactiviteiten van Eerste Kamerleden onder de loep. Mariëlle Bruning richt haar schijnwerpers op de duivelse dilemma’s waarmee kinderrechters zich geconfronteerd zien. Ook in de bijdrage van Marieke Hopman, waarin zij vertelt over haar promotieonderzoek, staan kinderrechten centraal. Lodewijk Smeehuijzen vertelt eveneens over zijn proefschrift, uit 2008, over de bevrijdende verjaring.

Hoe je als advocaat van een kikker een prins kunt maken, dat leggen Robbert Jan van der Weijden en Marc Ynzonides uit in hun artikel over storytelling in de civiele procespraktijk. In de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ schrijft Annika Galle over een misschien niet beschermenswaardige, maar wel ondervertegenwoordigde groep: vrouwen in de top van ondernemingen. Op de Blauwe Pagina’s ‘Recht en Politiek’ legt Peter van den Berg aan de hand van de rechtshistorie uit hoe onze koning aan zijn niet onomstreden dubbelfunctie als staatshoofd en als deel van de regering komt. Verder ontbreken ook de annotaties (over het klemcriterium, uitvindingen door AI en de Europese vuurwapenrichtlijn), een amuse, redactioneel en de columns niet. Dus kruip in je fijnste (tuin)stoel en duik snel in het meinummer!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: mei 2020

ISSN: 22125205